ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 27

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 27 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย