Google Analytics For Digital Marketing Success

หลักสูตร Google Analytics ที่สอนวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกที่สุด

คอร์สสอน Google Analytics ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อการนำข้อมูลจากการเรียน Google Analytics ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2 วันเต็ม สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำ Google Analytics
คอร์สเรียน Google Analytics 2023/2566 ที่ครบเครื่อง เจาะลึก และดีที่สุด

คอร์สอบรม Google Analytics โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน Google Analytics ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดออนไลน์ จะช่วยให้ท่านสามารถดูข้อมูล ทำความเข้าใจ และนำข้อมูลที่ได้จาก Google Analytics ไปใข้ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงจุด และได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ไม่มีคอร์สอบรม Google Analytics ที่ไหนให้มากเท่ากับเราในราคา 6,900 บาท พร้อมอาหาร 2 มื้อ และเบรค 4 ครั้ง พร้อมที่จอดรถฟรี !!!

โปรโมชั่นพิเศษ เรียน 2 คอร์ส ฟรี 1 คอร์ส หรือ เรียน 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน >>คลิกอ่านรายละเอียด<< และเรียนซ้ำได้ฟรี 1 ครั้ง
บริษัท Team Digital ผู้นำทางด้านจัดอบรมการตลาดออนไลน์ ได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา 

สอนโดยทีมอาจารย์จาก Team Digital ที่มีประสบการณ์ Google Analytics ผ่านการจัดสัมมนา สอน และอบรมให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชนมามากกว่า 1,000 องค์กร เชี่ยวชาญทางด้านอบรมและ สอน Google Analytics และ Digital Marketing เช่น Social Media Marketing, Mobile Marketing, E-Commerce, Content Marketing และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ผ่านการทำโปรเจ็คทางด้าน Digital Marketing มากกว่า 1,000 โปรเจ็ค เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมการส่งออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ไทยทีวีสีช่อง 3 และ BEC-Tero Entertainment อสมท. (MCOT) Workpoint Entertainment บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (NBC) โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเวชธานี เครือโรงแรมดุสิตธานี ซัมซุง ไมโครซอฟท์ และอื่นๆอีกมากมาย

Team Digital จัดคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร เรียน Digital Marketingสอนขายของออนไลน์สอน SEOสอน Google Adsสอน SEO YouTubeสอนยิงแอด Facebookสอน Line OAสอน Google Analyticsสอน WordPressสอน TikTokสอน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ


หลักสูตร Google Analytics For Digital Marketing Success

วิทยากร

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย) คลิกดูประวัติ

วัน เวลา สถานที่

รุ่น 9 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566
รุ่น 10 วันที่ 16-17 กันยายน 2566

เวลา 09.00-16.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 4

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

6,900 บาท/ 1 ท่าน (รวม VAT แล้ว)
11,500 บาท/ 2 ท่าน (รวม VAT แล้ว)
13,800 บาท/ 3 ท่าน (รวม VAT แล้ว)

 • รับชำระผ่านบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต (ส่งลิงค์ให้ชำระ ตามความต้องการ)
 • ค่าอบรม สัมมนา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (กรณีนิติบุคคล)
 • หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ (กรณีนิติบุคคล)
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 เบรก
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • ที่จอดรถฟรี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. บุคคล หน่วยงาน หรือธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้หลักการ วิธีการบริหารจัดการ และการใช้งาน Google Analytics 
 2. บุคคล หน่วยงาน หรือธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับ Google Analytics  
 3. บุคคล หน่วยงาน หรือธุรกิจที่ใช้บริการ Digital Agency ในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สามารถวัดผลการทำงานของเอเจนซี่ได้ดียิ่งขึ้น 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 1. ความรู้และทักษะในการใช้งาน Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการทำการตลาดออนไลน์ที่จำเป็นต้องรู้
 2. เข้าร่วมในกลุ่มลับ Facebook เฉพาะนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว
 3. เรียนซ้ำได้ 1 ครั้ง (ชำระเฉพาะค่าอาหารกลางวันและเบรค)
 4. แจกฟรี eBook เกี่ยวกับ SEO, Facebook, Instagram, Digital PR และ Digital Marketing มากกว่า 20 เล่ม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม

บัญชี Google Account (Gmail) และบัญชี Facebook ส่วนตัว โดยจดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมาด้วย

เนื้อหาหลักสูตรอบรม (Outline)

วันแรก การติดตั้ง ตั้งค่า GA4 และการใช้งาน Google Tag Manager
ลงทะเบียน

เวลา 08.30-09.00 น.

เวลา 09.00-16.30 น.
1. ภาพรวม ผู้ดูแล และการติดตั้ง Google Analytics (GA4)
 • โครงสร้างบัญชี Google Analytics
 • การสร้างบัญชี GA4
 • การติดตั้ง GA4 โดยใช้ Google Tag Manager (GTM)
 • การเข้าถึงบัญชีสาธิต (GA4 demo property)
 • ภาพรวมการใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้ (GA4 interface)
 • ภาพรวมการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแลระบบ (admin setting)
 • การใช้งาน Debug view เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ (Event)
2. การติดตาม เหตุการณ์, Conversion, Purchases
 • การติดตามเหตุการณ์ (Event tracking) ด้วย Google Tag Manager (GTM)
 • พารามิเตอร์ของเหตุการณ์และมิติข้อมูลที่กำหนดเอง
 • การติดตาม Conversion
 • Conversion rate
 • การติดตามการซื้อ (Purchases/Ecommerce tracking)
3. การตั้งค่าอื่นๆ
 • มิติข้อมูลที่กำหนดเอง (Custom dimension)
 • การติดตาม User-ID
 • เมตริกที่กำหนดเอง (Custom metrics)
 • กลุ่มเป้าหมาย (Audiences)
 • การเชื่อมต่อ Google Ads และการเปิดใช้งาน Google Signal
 • การเชื่อมต่อ Google Search Console

วันที่สอง รายงานต่างๆ ของ GA4 และการดูข้อมูลเชิงลึก
เวลา 09.00-16.30 น.
4. รายงานมาตรฐาน
 • ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Interface) ของรายงานมาตรฐาน
 • Life cycle reports
  - Acquisition
  - Engagement
  - Monetization
  - Retention
 • User reports
  - Demographics
  - Tech
 • การปรับแต่งรายงานมาตรฐาน
5. รายงานที่กำหนดเอง
 • Explorations
 • Free form exploration
 • Funnel exploration
 • Path exploration
6. Marketing Campaign
 • Medium, source, campaign, content, term
 • UTM parameters
 • URL builder
 • Default channel group
7. การหาข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน GA4
 • Top products, locations, traffic sources, etc.
 • Traffic sources and marketing campaigns, Google Ads examples.
 • Insights from site search
 • Automates insights

โทรสอบถามหรือ LINE ถามข้อมูลหลักสูตร Google Analytics

(1) ติดต่อทางอีเมล์ที่ [email protected]
(2) ติดต่อทางโทรศัพท์ 02-077-1784 และทาง LINE ID: @teamdigital (มี @ นำหน้า) หรือคลิก https://lin.ee/439pX4t

ให้คะแนนสำหรับเพจนี้

ทั้งหมด: 2 เฉลี่ย: 5.0 / 5
สอบถาม/จองคอร์ส