ตารางสอน Digital Marketing

Advanced Digital Marketing รุ่น 51

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย) / อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
8-9 มิถุนายน 2566

TikTok Marketing & Advertising รุ่น 10

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ) / อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)
วันที่เปิดสอน
10-11 มิถุนายน 2566

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 48

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
17-18 มิถุนายน 2566
วันที่เปิดสอน
17-18 มิถุนายน 2566

Facebook Ads & Marketing รุ่น 49

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
17-18 มิถุนายน 2566

สร้างช่อง YouTube ให้ดัง ทํารายได้ให้ปัง รุ่น 9

อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung
วันที่เปิดสอน
24-25 มิถุนายน 2566
วันที่เปิดสอน
24-25 มิถุนายน 2566

Google Ads Secrets รุ่น 21

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
1-2 กรกฎาคม 2566

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 48

อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋) / อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)
วันที่เปิดสอน
1-2 กรกฎาคม 2566

Google Analytics For Digital Marketing Success รุ่น 9

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
15-16 กรกฎาคม 2566

Facebook Ads & Marketing รุ่น 50

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
15-16 กรกฎาคม 2566

Advanced Digital Marketing รุ่น 52

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
20-21 กรกฎาคม 2566

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 49

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
22-23 กรกฎาคม 2566

TikTok Marketing & Advertising รุ่น 11

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ) / อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)
วันที่เปิดสอน
22-23 กรกฎาคม 2566
สอบถาม/จองคอร์ส