ตารางสอน Digital Marketing

Facebook Ads & Marketing รุ่น 41

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
13-14 สิงหาคม 2565
วันที่เปิดสอน
13-14 สิงหาคม 2565

Advanced Digital Marketing รุ่น 42

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
25-26 สิงหาคม 2565

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 43

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
27-28 สิงหาคม 2565

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 42

อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง) / อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)
วันที่เปิดสอน
27-28 สิงหาคม 2565
วันที่เปิดสอน
10-11 กันยายน 2565

Google Analytics For Digital Marketing Success รุ่น 6

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย) / อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
10-11 กันยายน 2565

Advanced Digital Marketing รุ่น 43

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
29-30 กันยายน 2565

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 44

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
24-25 กันยายน 2565

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 43

อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง) / อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)
วันที่เปิดสอน
24-25 กันยายน 2565

Google Ads Secrets รุ่น 18

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
1-2 ตุลาคม 2565

TikTok Marketing & Advertising รุ่น 6

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ)
วันที่เปิดสอน
1-2 ตุลาคม 2565
สอบถาม/จองคอร์ส