ตารางสอน Digital Marketing

Google Ads Secrets รุ่น 15

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 22-23 มกราคม 2565

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 35

อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง) / อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 22-23 มกราคม 2565

Advanced Digital Marketing รุ่น 36

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 27-28 มกราคม 2565

LINE Official Account (LINE OA) รุ่น 35

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 29-30 มกราคม 2565

TikTok Marketing & Advertising รุ่น 2

อ.ธวัลพร เหล่าวณิชย์วิทย์ (อ.แซนด์)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 29-30 มกราคม 2565

Facebook Ads & Marketing รุ่น 36

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 37

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

Advanced Digital Marketing รุ่น 37

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

LINE Official Account (LINE OA) รุ่น 36

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 36

อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋) / อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถาม/จองคอร์ส