ตารางสอน Digital Marketing

Google Analytics For Digital Marketing Success รุ่น 6

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564

Facebook Ads & Marketing รุ่น 31

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 36

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

LINE Official Account (LINE OA) รุ่น 30

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

Advanced Digital Marketing รุ่น 36

อ.ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์ (อ.ภัค) / อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 33

อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง) / อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

Google Ads Secrets รุ่น 15

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564
สอบถาม/จองคอร์ส