ตารางสอน Digital Marketing

อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู)           

20-21 เมษายน 2567

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)

20-21 เมษายน 2567

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)                             

25-26 เมษายน 2567

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)

27-28 เมษายน 2567

อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)

27-28 เมษายน 2567

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

2-3 พฤษภาคม 2567

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)

18-19 พฤษภาคม 2567

อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋) / อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)

18-19 พฤษภาคม 2567

18-19 พฤษภาคม 2567

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

6-7 มิถุนายน 2567

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)

8-9 มิถุนายน 2567