ตารางสอน Digital Marketing

Advanced Digital Marketing รุ่น 39

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
19-20 พฤษภาคม 2565

LINE Official Account (LINE OA) รุ่น 36

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
21-22 พฤษภาคม 2565

Google Ads Secrets รุ่น 16

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
28-29 พฤษภาคม 2565

TikTok Marketing & Advertising รุ่น 4

อ.ธวัลพร เหล่าวณิชย์วิทย์ (อ.แซนด์)
วันที่เปิดสอน
28-29 พฤษภาคม 2565

Facebook Ads & Marketing รุ่น 39

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
18-19 มิถุนายน 2565

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 41

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
18-19 มิถุนายน 2565

Advanced Digital Marketing รุ่น 40

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
23-24 มิถุนายน 2565

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 39

อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง) / อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)
วันที่เปิดสอน
25-26 มิถุนายน 2565

Google Analytics For Digital Marketing Success รุ่น 6

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย) / อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
25-26 มิถุนายน 2565
สอบถาม/จองคอร์ส