ตารางสอน Digital Marketing

Advanced Digital Marketing รุ่น 53

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
21-22 กันยายน 2566

สร้างช่อง YouTube ให้ดัง ทํารายได้ให้ปัง รุ่น 10

อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung
วันที่เปิดสอน
23-24 กันยายน 2566

Facebook Ads & Marketing รุ่น 53

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
14-15 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดสอน
14-15 ตุลาคม 2566

Advanced Digital Marketing รุ่น 54

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
19-20 ตุลาคม 2566

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 51

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
21-22 ตุลาคม 2566

TikTok Marketing & Advertising รุ่น 13

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ) / อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)
วันที่เปิดสอน
21-22 ตุลาคม 2566

Google Ads Secrets รุ่น 22

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
28-29 ตุลาคม 2566

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 49

อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋) / อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)
วันที่เปิดสอน
28-29 ตุลาคม 2566
สอบถาม/จองคอร์ส