ตารางสอน Digital Marketing

สร้างช่อง YouTube ให้ดัง ทํารายได้ให้ปัง รุ่น 8

อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung
วันที่เปิดสอน
25-26 มีนาคม 2566

Advanced Digital Marketing รุ่น 49

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
30-31 มีนาคม 2566

TikTok Marketing & Advertising รุ่น 9

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ)
วันที่เปิดสอน
1-2 เมษายน 2566

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 47

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
1-2 เมษายน 2566

Facebook Ads & Marketing รุ่น 49

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
22-23 เมษายน 2566

Advanced Digital Marketing รุ่น 50

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
27-28 เมษายน 2566
วันที่เปิดสอน
29-30 เมษายน 2566

Google Ads Secrets รุ่น 20

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
29-30 เมษายน 2566

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 47

อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋) / อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)
วันที่เปิดสอน
29-30 เมษายน 2566

Google Analytics For Digital Marketing Success รุ่น 8

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย) / อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
6-7 พฤษภาคม 2566
สอบถาม/จองคอร์ส