ตารางสอน Digital Marketing

Google Ads Secrets รุ่น 19

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
17-18 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดสอน
17-18 ธันวาคม 2565

Facebook Ads & Marketing รุ่น 45

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
17-18 ธันวาคม 2565

Advanced Digital Marketing รุ่น 46

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
22-23 ธันวาคม 2566

ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 45

อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง) / อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)
วันที่เปิดสอน
24-25 ธันวาคม 2565

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 46

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
24-25 ธันวาคม 2565

Google Analytics For Digital Marketing Success รุ่น 7

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย) / อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
14-15 มกราคม 2566

Facebook Ads & Marketing รุ่น 46

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)
วันที่เปิดสอน
14-15 มกราคม 2566

Advanced Digital Marketing รุ่น 47

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย) / อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)
วันที่เปิดสอน
26-27 มกราคม 2566

TikTok Marketing & Advertising รุ่น 8

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ)
วันที่เปิดสอน
28-29 มกราคม 2566

เพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO รุ่น 47

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)
วันที่เปิดสอน
28-29 มกราคม 2566

สร้างช่อง YouTube ให้ดัง ทํารายได้ให้ปัง รุ่น 8

อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung
วันที่เปิดสอน
4-5 กุมภาพันธ์ 2566

Google Ads Secrets รุ่น 20

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)
วันที่เปิดสอน
4-5 กุมภาพันธ์ 2566
สอบถาม/จองคอร์ส