ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 26

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 26 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย