ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 23

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 23 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย