ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Lazada / Shopee รุ่น 30

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Lazada / Shopee รุ่น 30 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย