อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung

อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung

การศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

  • วิทยากร สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ “ทำช่องให้โดน สร้างราายได้ให้ปัง”
  • วิทยากร ธนาคารกสิกรไทย “How To Rank Video On Youtube ”
  • วิทยากร Khaosan Entertainment  “How To Rank Video On Youtube”
  • วิทยากร Science Park  “การตลาดดิจิทัลและแนวคิดนวัตกรรม Youtube”
  • วิทยากรงาน One Chat Social Commerce “YouTube Marketing”
  • วิทยากร การตลาดบน YouTube บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด 
  • อดีตวิศวกรและผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริษัทญี่ปุ่น

วิทยากรให้กับ Team Digital

วิทยากรหลักสูตร สร้างช่อง YouTube ให้ดัง ทำรายได้ให้ปัง คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร

สอบถาม/จองคอร์ส