อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung

อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung

เจ้าของช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตาม (Subscriber) จำนวนแสนกว่าคน โดยใช้เวลาไม่ถึงปีด้วยการปรับแต่ง SEO ให้ถูกใจ YouTube และ Google (YouTube SEO)

การศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

  • ที่ปรึกษา YouTube เพื่อการขายสินค้าสำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการและ บริษัทเอกชน
  • ที่ปรึกษา YouTube SEO ให้ YouTuber ช่องผู้ติดตามหลักล้าน Subscribe
  • ที่ปรึกษา YouTube Channel รายการโทรทัศน์ TV ชื่อดัง และสำนักงานข่าวดัง
  • วิทยากรสอนการสร้างช่อง YouTube Channel ให้องค์กรการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • วิทยากรงาน Meeting 100K subscribe หัวข้อ “7 Secrets YouTube SEO”
  • วิทยากรงาน One Chat Social Commerce 2019 หัวข้อ “YouTube Marketing” วิทยากรหลักสูตร สร้างรายได้จากวิวหลักล้านด้วยการตลาดบน YouTube บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด วิทยากร Future Skill หลักสูตร สร้างรายได้จาก YouTube ขึ้นสู่หน้าแรก google
  • วิทยากร SkillLane หลักสูตร เผยเทคนิคพิชิต 100,000 ผู้ติดตามไม่ถึงปี มีรายได้จาก YouTube
  • เจ้าของช่อง YouTube แสนผู้ติดตามใช้เวลาไม่ถึงปีด้วยการปรับแต่ง SEO ให้ถูกใจ Google
  • อดีตวิศวกรและผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริษัทญี่ปุ่น

วิทยากรให้กับ Team Digital

วิทยากรหลักสูตร สร้างช่อง YouTube ให้ดัง ทำรายได้ให้ปัง คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร

เว็บไซต์ส่วนตัว อ.ยู

https://www.yookung.com

สอบถาม/จองคอร์ส