อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)

อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)

 • ผู้ชนะรางวัลระดับ Gold-Tier โครงการ "ช้อปได้ทุกถิ่น" โดย Tiktok X DBD กระทรวงพาณิชย์
 • Runner-Up Creative Award, Lazada Forward Women Award 2022
 • Lazada Buddy Mentor 2021
 • Lazada Seller Ambassdor 2020 - Present
 • Lazada Seller of the month, November 2020
 • Lazada Community Engagement Award 2019

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ (สำเร็จการศึกษาปี 2007)

ประสบการณ์การทํางาน

 • 2012 - 2017 ธุรกิจครอบครัว
  - Improved Business workflow
  - Managed employee
  - Increased and achieved sale revenue goal

การทำงานปัจจุบัน

 • 2017 - Present ผู้ประกอบการ
  - KiKi Shoes Online

Certificate Course

 • 2021 - Alibaba Netprenuer Online Course, Alibaba Business School
 • 2017 - Creative Digital Marketing, Faculty of Economic, Chulalongkorn University

วิทยากรให้กับ Team Digital

สอบถาม/จองคอร์ส