อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung

อ.เทวฤทธิ์ ขันโมลี (อ.ยู) หรือ Yookung

 • YouTube Creator Awards 2017 & 2021
 • ดูแล YouTube กว่า 100 ช่อง บริษัท | ดารา | YouTuber
 • เจ้าของช่อง YouTube จำนวนแสนผู้ติดตามหลายช่อง เช่น
 • ครูยู ดูแล YouTube www.youtube.com/@kruyoo
 • ส่องพระบ้าน บทสวดมนต์ /www.youtube.com/@songphrabaan
 • เพลงช้าง KidsSong www.youtube.com/@changkidssong
 • เว็บไซต์ส่วนตัว www.kruyoo.com
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยากร สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ “ทำช่องให้โดน สร้างรายได้ให้ปัง”
 • วิทยากร ธนาคารกสิกรไทย “How To Rank Video On Youtube ”
 • วิทยากร Khaosan Entertainment  “How To Rank Video On Youtube”
 • วิทยากร Science Park  “การตลาดดิจิทัลและแนวคิดนวัตกรรม Youtube”
 • วิทยากร บริษัทฟอร์ด “YouTube Marketing”
 • วิทยากร บริษัทอีซูซุ “YouTube Marketing”
 • อดีตวิศวกรและผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริษัทญี่ปุ่น