อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ)

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ)

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Java Programmer บริษัท เจเอสจี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ บริษัท อินเทนเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านสนับสนุนโปรแกรมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อันนาย จำกัด
 • บริหารและจัดการธุรกิจ ดูแลด้านการตลาดและการขาย การฝึกอบรม
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนา software ให้กั กับลูกค้าขององค์กร
 • ผู้จัดการโครงการงานติดตั้งระบบให้ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ
 • ที่ปรึกษาและจัดตั้งระบบ CRM
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital Marketing
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs
  อาจารย์พิเศษวิชา Digital Marketing
 • วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย
 • วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร
 • LINE Certified Coach 2021
 • Java Programmer Certified 2001