อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)

อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)

 • ผู้ชนะรางวัลระดับ Gold-Tier โครงการ “ช้อปได้ทุกถิ่น” โดย Tiktok X DBD กระทรวงพาณิชย์
 • Lazada Seller Ambassador 2023-2024
 • Runner-Up Creative Award, Lazada Forward Women Award 2022
 • Lazada Buddy Mentor 2021
 • Lazada Seller Ambassdor 2020 – Present
 • Lazada Seller of the month, November 2020
 • Lazada Community Engagement Award 2019
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ (สำเร็จการศึกษาปี 2007)
 • 2012 – 2017 ธุรกิจครอบครัว
  – Improved Business workflow
  – Managed employee
  – Increased and achieved sale revenue goal
 • 2017 – Present ผู้ประกอบการ
  – KiKi Shoes Online
 • 2021 – Alibaba Netprenuer Online Course, Alibaba Business School
 • 2017 – Creative Digital Marketing, Faculty of Economic, Chulalongkorn University