อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)

อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)

  • Shopee Mentor 2024
  • Certified Shopee Expert 2022
  • เจ้าของร้าน Randekdek ร้านเด็กเด็ก บน Shopee
  • นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประชาสัมพันธ์ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด
  • ครีเอทีฟ / ผู้ช่วยผู้กำกับ / Script Supervisor บริษัท อิเมจิเนชั่นริม จำกัด