อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)

อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)

  • Lazada Seller Ambassador 2020
  • เจ้าของร้าน Hom Pka หอมผกา บน Lazada
  • กรรมการ บริษัท ผกากาญจน์ จำกัด
  • การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • จัดซื้อ บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด