ภาพบรรยากาศอบรมภายใน หลักสูตร Lazada/Shopee บริษัท โปรมาร์ท อินเตอร์สแตนดาร์ด จำกัด

ภาพบรรยากาศอบรมภายใน หลักสูตร Lazada/Shopee บริษัท โปรมาร์ท อินเตอร์สแตนดาร์ด จำกัด วันที่ 17-18 ตุลาคม 2566
 
สอนโดย
  • อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋)
  • อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)

Team Digital จัดหลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตรอบรม Digital Marketing, หลักสูตรอบรม Shopee/Lazada, หลักสูตรอบรม SEO, หลักสูตรอบรม Google Ads, หลักสูตรเรียนยิงแอด Facebook, คอร์สสอน LINE OA, หลักสูตร YouTuber, คอร์สสอน Google Analytics 4, หลักสูตรอบรม WordPress, คอร์สสอน TikTok และ หลักสูตรอบรม Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ