อบรมภายในคอร์ส Google Analytics บริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด

ภาพบรรยากาศอบรมภายในหลักสูตร Google Analytics 4 ให้กับ บริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด และ บริษัท เซเว่นเดย์ ซัคเซส จำกัด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สอนโดย อ.หนุ่ย ศรัณย์ ยุวรรณะ

Team Digital จัดหลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตรอบรม Digital Marketing, หลักสูตรอบรม Shopee/Lazada, หลักสูตรอบรม SEO, หลักสูตรอบรม Google Ads, หลักสูตรเรียนยิงแอด Facebook, คอร์สสอน LINE OA, หลักสูตร YouTuber, คอร์สสอน Google Analytics 4, หลักสูตรอบรม WordPress, คอร์สสอน TikTok และ หลักสูตรอบรม Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ