ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ รุ่นที่ 2

อ.หนึ่ง ดุจฤดี ยุวรรณะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

Team Digital จัดหลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร​​​​​​​อบรม Digital Marketing, หลักสูตร​​​​​​​อบรม Shopee/Lazada, หลักสูตร​​​​​​​อบรม SEO, หลักสูตร​​​​​​​อบรม Google Ads, หลักสูตร​​​​​​​เรียนยิงแอด Facebook, คอร์ส​​​สอน LINE OA, หลักสูตร YouTuber, คอร์ส​​​​​​​สอน Google Analytics 4, หลักสูตร​​​​​​​อบรม WordPress, คอร์สสอน TikTok และ หลักสูตรอบรม Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ