ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส ขายให้ปัง ให้รวย ด้วย Lazada / Shopee รุ่น 27 (วันแรก)

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส ขายให้ปัง ให้รวย ด้วย Lazada / Shopee รุ่น 27 วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย