อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA สาขาสารสนเทศทางการบัญชี ม.หอการค้าไทย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
 • Software Developer: International Software Factory (ISOFAC) Co., Ltd.
 • System Engineer: EDS Electronic Data System (Thailand) Co., Ltd.
 • Senior System Associate: NIIT (Thailand) LTD.
 • Programmer: People Intelligence Co., Ltd.
 • Programmer: TIFFA EDI Services Co., Ltd.
 • Technical Consultant: Soft IT Co., Ltd.
 • Senior Technical Consultant: MFEC Public Company Limited
 • คณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
 • ผู้ฝึกสอนกีฬา ชมรมคาราเต้โด ม.หอการค้าไทย
 • คณะทํางานโซเชียลมีเดีย ดร.อุตตม สาวนายน อดีต รมต.กระทรวงไอซีที
 • คณะทํางาน Social Media คดีปราสาทพระวิหาร กระทรวงการต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา Social Media ร้านมานีมีหม้อ
 • ที่ปรึกษา Social Media สำนักงานประกันสังคม
 • ผู้ดูแล LINE Official Account สำนักงานประกันสังคม
 • ผู้ดูแล LINE Official Account บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • อาจารย์พิเศษ ม.หอการค้าไทย
  – คณะวิทยาศาสตร์ วิชา Web Technology Development
  – คณะบริหารธุรกิจ วิชาการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  – คณะวิทยาศาสตร์ วิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
  – คณะวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล
 • ปฏิวัติการบริหารงานในองค์กรด้วย Google Apps
 • Google Maps มหัศจรรย์แผนที่ออนไลน์ (ร่วมเขียน 1 บท)
 • “ฉลาดรู้เน็ต 3” ตอน Trust on Mobile Internet (ETDA)
 • แผนที่สนามเหย้าไทยลีกด้วย Google Maps นิตยสารนักเลงฟุตบอล
 • F-Commerce การขายสินค้าผ่าน Facebook หน้าไอที หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 • การขายสินค้าผ่าน Instagram นิตยสารชี้ช่องรวย 
 • BEC TERO Entertainment
 • Nation Multimedia Group
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย