ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส สร้างช่อง YouTube ให้ดัง ทํารายได้ให้ปัง รุ่น 11

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส สร้างช่อง YouTube ให้ดัง ทํารายได้ให้ปัง รุ่น 11 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย