ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส TikTok Marketing and Advertising รุ่น 5

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส TikTok Marketing & Advertising รุ่น 5 วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย