ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส TikTok Marketing & Advertising รุ่น 16

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส TikTok Marketing & Advertising รุ่น 16 วันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย