ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Search Engine Optimization (SEO) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUUIC) บางแสน ชลบุรี วันที่ 7 มีนาคม 2561 บรรยายโดย อ.ต้น

Team Digital จัดคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น คอร์ส Digital Marketing, คอร์สเรียนขายของใน Shopee/Lazada, คอร์ส SEO, คอร์ส Google Ads, คอร์สยิงแอด Facebook, คอร์สเรียน LINE OA, คอร์ส YouTuber, คอร์ส Google Analytics, คอร์ส WordPress, คอร์ส TikTok และ คอร์ส Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ