ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Social Media For PR รุ่นที่ 5

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Social Media For PR รุ่นที่ 5 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก จัดโดยบริษัท Team Digital บรรยายโดยกูรูอันดับหนึ่งทางด้าน Social Media อ.ไตร ชีพธรรม ไตร คำวิเศษณ์

Team Digital จัดคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น คอร์ส Digital Marketing, คอร์สเรียนขายของใน Shopee/Lazada, คอร์ส SEO, คอร์ส Google Ads, คอร์สยิงแอด Facebook, คอร์สเรียน LINE OA, คอร์ส YouTuber, คอร์ส Google Analytics, คอร์ส WordPress, คอร์ส TikTok และ คอร์ส Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ