ภาพบรรยากาศคอร์ส SEO รุ่น 26

ภาพบรรยากาศคอร์ส SEO รุ่น 26 วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย และมีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศให้ด้วย

Team Digital จัดคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น คอร์ส Digital Marketing, คอร์สเรียนขายของใน Shopee/Lazada, คอร์ส SEO, คอร์ส Google Ads, คอร์สยิงแอด Facebook, คอร์สเรียน LINE OA, คอร์ส YouTuber, คอร์ส Google Analytics, คอร์ส WordPress, คอร์ส TikTok และ คอร์ส Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ