lnwshop logo

สัมมนา อบรม บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

สัมมนา อบรม บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
หมวดหมู่ สัมมนา/อบรม บัญชีและภาษี
ราคา 4,160.00-4,280.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 21 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Scan this!
บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2560 สำหรับบุคคลธรรมดา
บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2560 สำหรับบุคคลธรรมดา
ราคา 4,280.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
คอร์ส
หยิบลงตะกร้า
บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2560 สำหรับนิติบุคคล
บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2560 สำหรับนิติบุคคล
ราคา 4,160.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
คอร์ส
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-2 จากทั้งหมด 2 ชิ้น
หลักสูตร อบรมบัญชีและภาษี

อบรมบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3


ภาพรวมหลักสูตร


Team Digital ผู้นำทางด้านจัดอบรมการตลาดออนไลน์ ร่วมกับ Bkkservebiz.com จัดสัมมนา อบรมบัญชีและภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 เป็นหลักสูตรอบรมบัญชีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเริ่มต้น ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องการเรียนรู้ ศึกษา และสามารถทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นได้ หลักสูตรอบรม สัมมนาบัญชีและภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 นี้ จึงเป็นหลักสูตร อบรม สัมมนา บัญชี ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในเนื้อหา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี อากรสแตมป์ แบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติในการกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากบัญชี ภาษี แล้ว วิทยากรยังเสริมในเรื่องประกันสังคม ในเรื่องการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การยื่นแบบต่างๆ

 

วิทยากร


ประวัติวิทยากรหัวข้ออบรมบัญชีและภาษี

•    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA

•    อดีตเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

•    งานอุธรณ์ภาษีและกำกับดูแลผู้เสียภาษี 

•    ตรวจสอบบัญชี ธุรกิจ SME กว่าร้อยบริษัท

•    ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีเกือบ 20 ปี

 

ประวัติวิทยากรหัวข้อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการยุค Digital

•    กรรมการผู้จัดการบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•    ที่ปรึกษาให้กับบริษัท SMEs 

•    วิทยากรด้าน Digital Marketing 

•    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

 

วัน เวลา สถานที่


วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.


ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ
 คลิกดูแผนที่หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 

1. ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่จดทะเบียน ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีและภาษีที่จะเกี่ยวข้องกับบริษัทและองค์กรของตน รวมถึงต้องการเรียนรู้และสามารถทำเอกสารบัญชี ภาษี เบื้องต้นเองได้

2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ก่อนการเริ่มต้นกิจการ

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

บุคคลธรรมดา (ราคาปกติ) : 4,280 บาท

อัตรา 4,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 280 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,280 บาท

 

นิติบุคคล (ราคาปกติ) : 4,280 บาท

อัตรา 4,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 280 บาท

หัก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% 120 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,160 บาท

 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม


เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Digital


สร้างจุดขายด้วย Website ในยุค Digital

พฤติกรรมคนไทยในการใช้เทคโนโลยี

Content Marketing สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

 

บัญชี

 

การจัดทำบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี และการปิดงบการเงิน

การยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย    

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและตัวอย่างการจัดทำเอกสาร    

โทษตามกฎหมายเกี่ยวกับการไม่จัดทำบัญชี                        

 

ภาษี

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)                            

 

การหักค่าใช้จ่าย (เงินเดือน) และค่าลดหย่อน                    

การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (เงินเดือน)                

อัตราภาษี การจัดทำเอกสารและการยื่นแบบ ภงด.1, 1ก            

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)

 

กำไรสุทธิ การเสียภาษี และรายจ่ายต้องห้าม                    

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล                            

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 เสียภาษีกลางปี                     

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 เสียภาษีสิ้นปี                    

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WHT)

 

รายจ่ายที่กฎหมายบังคับให้หักภาษี ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดา        

รายจ่ายที่กฎหมายบังคับให้หักภาษี ณ ที่จ่าย จากนิติบุคคล            

วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีออกให้                

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารและการยื่นแบบ ภงด.3, 53            

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 

ความหมายและการคำนวณภาษี                        

ข้อดี-ข้อเสียของการจด VAT                        

การประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้น VAT                    

กิจการที่ได้รับยกเว้น แต่มีสิทธิ์ขอจด VAT                    

แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องใช้ในการจด VAT                

การจัดทำเอกสาร รายงาน และ แบบ ภ.พ. 30                

ภาษีซื้อต้องห้าม                                

เบี้ยปรับ การลดเบี้ยปรับ และวิธีการคำนวณเเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย)        

ค่าปรับอาญา กรณียื่นแบบฯ ล่าช้า (ทุกประเภทภาษี)                

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT)

 

การประกอบกิจการที่ต้องเสีย SBT                        

การคำนวณ SBT รายได้ดอกเบี้ย ถือเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคาร

 

อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

 

ผู้มีหน้าที่เสียอากรฯ                                

ตราสารที่ต้องเสียอากรฯ                            

การคำนวณอากรและการยื่นแบบ อ.ส. 4 และโทษปรับ              

 

ประกันสังคม

 

คำนิยาม                                         

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง และลูกจ้าง                            

วิธีการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม                        

การจัดทำและการยื่นแบบฯ นำส่งเงินประกันสังคม                    

 

สรุปแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่บริษัทต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ        

 

การขออนุมัติ และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ต (on-line)

การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

การกรอกข้อมูลจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททางอินเตอร์เน็ต (on-line)

การขออนุมัติยื่นประกันสังคมทางอินเตอร์เน็ต (on-line)

ตารางสรุปการเสียภาษี กรณีจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน
 

 

 

โทรสอบถามหรือ LINE ถามข้อมูลหลักสูตรสัมมนา
 
ก่อนตัดสินใจสำรองที่นั่ง ได้ที่ 02-077-1784
  
หรือ LINE ID: @teamdigital (มี @ นำหน้า) หรือคลิกแบนเนอร์ด้านล่าง


ไลน์หาเรา คลิกที่นี่ !!!
 
 

ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งสัมมนา ตามช่องทางต่อไปนี้นะครับ

 
 
(1) สำรองผ่านตะกร้าของเว็บไซต์ (วิธีนี้จะดีที่สุด รวดเร็วที่สุด และลดข้อผิดพลาดเรื่องชื่อและที่อยู่ ในการออกใบเสร็จรับเงิน)

การสำรองผ่านตะกร้าทางหน้าเว็บไซต์ สามารถสำรอง ชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน ได้ตามปกติ ทุกหลักสูตรสัมมนา ไม่ต้องรอคอนเฟิร์มอีเมล์กลับนะครับ

 
(2) สำรองทางอีเมล์ โดยการส่งชื่อสัมมนา + จำนวนที่นั่งที่ต้องการมาที่ teamdigital.co@gmail.com
 
(3) สำรองทางโทรศัพท์ 02-077-1784 และทาง LINE ID: @teamdigital (มี @ นำหน้า) หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40teamdigital
 
(4) สำรองทาง Inbox Facebook Page <= คลิก โดย Inbox แจ้งชื่อสัมมนา + จำนวนที่นั่งที่ต้องการ

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ได้ชม บัญชีมั้ยค่ะ ได้เท่าไหร่ค่ะ
ได้ชม บัญชีมั้ยค่ะ ได้เท่าไหร่ค่ะ
แล้วไม่ทราบว่าจะมีเปิดอีกทีวันที่เท่าไหร่ค่ะ เดือนนี้ไม่ว่างค่ะ
tik
tik
171.97.147.x
10 ต.ค. 2560 12:27 น.
รบกวนแอดไลน์มาคุยกันที่ ไอดี @teamdigital นะครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
10 ต.ค. 2560 20:31 น.
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

เปิดร้าน14 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท22 ส.ค. 2561

CONTACT US

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านTeam Digital (บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด)
Team Digital (บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด)
Team Digital (บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด) ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผ่านการจัดสัมมนา สอน และอบรมให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชนมามากกว่า 1,000 องค์กร และเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing หรือ Online Marketing เช่น Search Marketing (SEO & Google AdWords), Social Media Marketing (Facebook, Instagram, Twitter, LINE@), การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media, E-Commerce, Mobile Marketing, การขายของออนไลน์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล 4.0 ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้นำทางด้าน Digital Education จัดหลักสูตรอบรม สัมมนา Digital Marketing หรือการตลาดออนไลน์ หลากหลายหลักสูตร ทุกเดือน เช่นหลักสูตร Advanced Digital Marketing, โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Social Media For PR), Facebook Marketing, SEO, Google AdWords, LINE@ Marketing และเทคนิคการขายของออนไลน์ เป็นต้น เรียนกับเราได้รับประกาศนียบัตร และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงกับธุรกิจออนไลน์ของหน่วยงานหรือธุรกิจส่วนตัวของท่านได้ นอกจากเราจัดสัมมนาที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกริกแล้ว เรายังรับจัดอบรมภายในองค์กรหรือ In-House Training ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
เบอร์โทร : 02-077-1784
อีเมล : teamdigital.co@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก