อ.นพพล สุนทรกระจ่าง ได้รับเกียรติให้ไปสอนหลักสูตร Google Analytics ที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

อ.นพพล สุนทรกระจ่าง ได้รับเกียรติให้ไปสอนหลักสูตร Google Analytics ที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563


สอบถาม/จองคอร์ส