เทคนิค [email protected] หรือ LINE Official Account (LINE OA) 2020/2563 รุ่น 17

เทคนิค [email protected] หรือ LINE Official Account (LINE OA) 2020/2563 รุ่น 17 วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 4สอบถาม/จองคอร์ส