ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 24

ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 24 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสอบถาม/จองคอร์ส