ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 24

ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 24 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Team Digital จัดสอนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร คอร์ส Digital Marketingเรียนขายของออนไลน์เรียน SEOเรียน Google AdsYouTube SEOเรียนยิงแอดสอนทำ Line Officialเรียน Google Analyticsเรียน WordPressเรียน TikTokเรียน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส