ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่นที่ 17

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่นที่ 17 วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นถัดไปอบรมวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดคอร์ส http://bit.ly/fbad45

จองอบรมคลิก https://lin.ee/439pX4tสอบถาม/จองคอร์ส