อบรมหลักสูตร Facebook Ads นอกสถานที่

อบรมหลักสูตร Facebook Ads นอกสถานที่ วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


Team Digital จัดสอนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร คอร์ส Digital Marketingเรียนขายของออนไลน์เรียน SEOเรียน Google AdsYouTube SEOเรียนยิงแอดสอนทำ Line Officialเรียน Google Analyticsเรียน WordPressเรียน TikTokเรียน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส