ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads and Matketing รุ่น 16

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Matketing รุ่น 16 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Team Digital จัดสอนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร คอร์ส Digital Marketingเรียนขายของออนไลน์เรียน SEOเรียน Google AdsYouTube SEOเรียนยิงแอดสอนทำ Line Officialเรียน Google Analyticsเรียน WordPressเรียน TikTokเรียน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส