ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Facebook Ads and Marketing รุ่น 15

ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 15 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

inbox: https://m.me/teamdigitalth

Team Digital จัดสอนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร คอร์ส Digital Marketingเรียนขายของออนไลน์เรียน SEOเรียน Google AdsYouTube SEOเรียนยิงแอดสอนทำ Line Officialเรียน Google Analyticsเรียน WordPressเรียน TikTokเรียน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส