ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Facebook Ads and Marketing รุ่น 13

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Facebook Ads & Marketing รุ่น 13 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

https://www.teamdigital.co/

Team Digital จัดสอนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร คอร์ส Digital Marketingเรียนขายของออนไลน์เรียน SEOเรียน Google AdsYouTube SEOเรียนยิงแอดสอนทำ Line Officialเรียน Google Analyticsเรียน WordPressเรียน TikTokเรียน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส