ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Facebook Ads and Marketing รุ่น 7

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Facebook Ads & Marketing รุ่น 7 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Team Digital จัดสอนคอร์สการตลาดออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร อบรม Digital Marketingคอร์สเรียนขายของออนไลน์รับสอน SEOคอร์ส Google AdsSEO YouTubeยิงแอด Facebookสอน Line Official AccountGoogle Analytics สอนอบรม WordPressคอร์ส TikTokอบรม Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส