ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Facebook Ads & Marketing รุ่น 6

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Facebook Ads & Marketing รุ่น 6 วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขออภัยด้วยครับรุ่นนี้ลืมถ่ายรูปหมู่ 
สอบถาม/จองคอร์ส