อบรมภายใน คอร์ส Google Analytics บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อบรมภายใน Google Analytics 4 บริษัท SC Asset

วันที่ 10-11 กรกฏาคม 2566 อ.หนุ่ย ศรัณย์ ยุวรรณะ ได้รับเกียรติจากทีมการตลาดของ SC ASSET ไปสอนการใช้งาน Google Analytics 4

Team Digital จัดคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร เรียน Digital Marketingสอนขายของออนไลน์สอน SEOสอน Google Adsสอน SEO YouTubeสอนยิงแอด Facebookสอน Line OAสอน Google Analyticsสอน WordPressสอน TikTokสอน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ


สอบถาม/จองคอร์ส