ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ รุ่นที่ 2

หลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ”ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารรุ่นที่ 2

หลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ”ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร สอนโดย อ.หนึ่ง ดุจฤดี ยุวรรณะ

Team Digital จัดคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร เรียน Digital Marketingสอนขายของออนไลน์สอน SEOสอน Google Adsสอน SEO YouTubeสอนยิงแอด Facebookสอน Line OAสอน Google Analyticsสอน WordPressสอน TikTokสอน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส