ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” รุ่นที่ 1


การอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันเกษตรกร โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวดุจฤดี ยุวรรณะ อาจารย์จากบริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


Team Digital จัดคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร เรียน Digital Marketingสอนขายของออนไลน์สอน SEOสอน Google Adsสอน SEO YouTubeสอนยิงแอด Facebookสอน Line OAสอน Google Analyticsสอน WordPressสอน TikTokสอน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส