ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 4

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 4 วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริกสอบถาม/จองคอร์ส