ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads and Marketing รุ่น 40

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 40 วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 40
ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 40


Team Digital จัดคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร เรียน Digital Marketingสอนขายของออนไลน์สอน SEOสอน Google Adsสอน SEO YouTubeสอนยิงแอด Facebookสอน Line OAสอน Google Analyticsสอน WordPressสอน TikTokสอน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส