ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส TikTok Marketing and Advertising รุ่น 4

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส TikTok Marketing & Advertising รุ่น 4 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Team Digital จัดคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร เรียน Digital Marketingสอนขายของออนไลน์สอน SEOสอน Google Adsสอน SEO YouTubeสอนยิงแอด Facebookสอน Line OAสอน Google Analyticsสอน WordPressสอน TikTokสอน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
สอบถาม/จองคอร์ส