ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 3

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริกสอบถาม/จองคอร์ส