ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 3

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
Team Digital จัดสอนคอร์สการตลาดออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร อบรม Digital Marketingคอร์สเรียนขายของออนไลน์รับสอน SEOคอร์ส Google AdsSEO YouTubeยิงแอด Facebookสอน Line Official AccountGoogle Analytics สอนอบรม WordPressคอร์ส TikTokอบรม Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส