ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
สอบถาม/จองคอร์ส