ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก

Team Digital จัดสอนคอร์สการตลาดออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร อบรม Digital Marketingคอร์สเรียนขายของออนไลน์รับสอน SEOคอร์ส Google AdsSEO YouTubeยิงแอด Facebookสอน Line Official AccountGoogle Analytics สอนอบรม WordPressคอร์ส TikTokอบรม Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆสอบถาม/จองคอร์ส