ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Google Ads Secrets รุ่น 13

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Google Ads Secrets รุ่น 13 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย






Team Digital จัดคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร เรียน Digital Marketingสอนขายของออนไลน์สอน SEOสอน Google Adsสอน SEO YouTubeสอนยิงแอด Facebookสอน Line OAสอน Google Analyticsสอน WordPressสอน TikTokสอน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สอบถาม/จองคอร์ส