ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Lazada / Shopee รุ่น 29

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Lazada / Shopee รุ่น 29 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สอบถาม/จองคอร์ส