ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Lazada / Shopee รุ่น 28

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Lazada / Shopee รุ่น 28 วันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสอบถาม/จองคอร์ส