ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE Official Account รุ่น 42

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE Official Account รุ่น 42 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย