ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 28

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 28 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย